หน้าหลัก > สำนักงานและสาขาของเรา
สำนักงานและสาขาของเรา


สำนักงานแห่งใหญ่ 
ตั้งอยู่เลขที่
1506/1-2 ถ.ขุขันธ์
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อโทร 045-616655 , 081-2658551

 

สำนักงานสาขา 10 แห่ง

1.    สาขาเมืองอุบลราชธานี
เลขที่
300-302 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อโทร 045-250200 , 088-5806200

 

2.    สาขากันทรลักษ์
เลขที่
47/1 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อโทร 045-662600 , 088-4777219

 

3.    สาขาสะพานใหม่
เลขที่
313,315 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ติดต่อโทร 02-1167770 , 095-6091310

 

4.  สาขาเมืองยโสธร
เลขที่
153,154 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ติดต่อโทร 045-586115 , 091-8277747

 

5.  สาขากันทรารมย์
เลขที่
399/6 หมู่ที่ 14 ตำบลดูน
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อโทร 045-651155 , 098-5856155

 

6.  สาขาราษีไศล
เลขที่
630/5 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อโทร 045-963964 , 088-5839780

 

7.  สาขาคำเขื่อนแก้ว
เลขที่
365/5 หมู่ที่ 1 ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ติดต่อโทร 045-972911 , 088-5947298

 

8. สาขาอุทุมพรพิสัย
เลขที่
760 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อโทร 045-963963 , 088-5841855

 

9. สาขาปวีณา
เลขที่ 1512/9 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อโทร 045-611616 , 094-4686268

 

10. สาขายางชุมน้อย
เลขที่
177,178 หมู่ที่ 7 ตำบลยางชุมน้อย
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อโทร 095-6080007 

© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.