หน้าหลัก > บริการของเรา
บริการของเรา

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์

สินเชื่อเอนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
 วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน
 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.25% ต่อเดือน (15% ต่อปี)
 คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ
 อายุ 25-65 ปี บริบูรณ์
 มีการทำอาชีพ/กิจการเป็นของตนเอง ชัดเจน

 

บริการสินเชื่อ จำนอง โฉนดที่ดิน บ้าน ที่สวน ที่นา คอนโด

บริการสินเชื่อ รับจำนองที่ดิน บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด แฟลต อาคารชุด  ที่สวน ที่นา ที่ตาบอด

 

   

   

บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนเล่มรถ

สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ รับเฉพาะรถที่มีเล่มทะเบียนของขนส่งทางบก ตั้งแต่ รถจักรยานยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก 4-16 ล้อ รถพ่วง รถเทางการเกษตร รถเกี่ยวข้าว รถไถอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ตัวอย่างเช่น กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อ วงเงิน 50,000
เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน ดอกเบี้ย 2.75% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัด  การผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 1,575 บาทต่อเดือน
เพราะฉะนั้นในกรณีอนุมัติสินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท ผ่อน 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี

(รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว)


ลูกค้าสามารถคิดคำนวณสินเชื่อเบื้องต้นได้ที่ http://www.1359.go.th/effectiveRate/

© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.